STAŢIA C.F.R. PORUMBACU – CABANA NEGOIU

Marcaj: triunghi albastru. Timp de parcurs: 8 ore. Urcuş: 1151 m. Traseu de vară şi iarnă.

Din spatele staţiei C.F.R. Porumbacu (395 m), de pe linia Făgăraş – Sibiu, pornim pe drum spre dreapta (vest-sud-vest) şi, după cca 50 m, cotim la stînga (sud) intrînd curînd în localitatea Porumbacu de Jos prin care continuăm pe o stradă pînă în faţa casei cu nr. 221. Aici cotim la stînga vreo 200 m, apoi pe prima stradă la dreapta mergem pînă în centrul localităţii, unde întîlnim DN1 (km 276,8). Traversăm soseaua naţională şi continuăm spre sud pe strada principală, pînă la un pod de beton peste o vale. Nu trecem podul, ci urmăm străduţa din stînga care ne scoate în afara localităţii, în drumul auto spre Porumbacu de Sus. Acest drum porneşte din DN1 la marginea estică a Porumbacului de Jos (km 276,3).

Urmăm drumul auto spre sud, pe partea estică a Rîului Mare al Porumbacului, în bună parte prin lunca rîului. După cca 4 km de la şoseaua naţională intrăm în localitatea Porumbacu de Sus pe care o străbatem spre sud pe strada principală. La bifurcaţia din centru (alt. 458 m) urmăm strada din stînga, spre sud-est, pe după biserică, dar curînd revenim la direcţia sud lăsînd pe stînga două străzi ce se ramifică din acelaşi punct. Aproape de ieşirea din localitate lăsăm pe dreapta o străduţă. După părăsirea localităţii continuăm pe drumul auto la direcţia generală sud-est, printre ogoare, fiind însoţiţi în dreapta de Rîul Mare. Lăsăm peste rîu gura pîrîului Purcăreaţa, apoi – după cca km, de la ieşirea din Porumbacu de Sus – ajungem la confluenţa pîrîului Porumbăcelul cu Rîul Mare. În amonte de confluenţă traversăm Rîul Mare pe malul sud-vestic şi imediat ajungem la ramificaţia drumului forestier pe pîrîul Porumbăcelul, care continuă spre sud . Drumul forestier pe Rîul Mare coteşte spre stînga (sud-est). Între cele două drumuri se află o căsuţă de lemn. Urmăm drumul pe Rîul Mare şi, după vreo 300 m de la pod, lăsăm pe dreapta o gospodărie izolată.

După încă 1 km trecem Rîul Mare pe partea estică lăsînd în stînga, la cca 50 m aval de pod, confluenţa pîrîului Tunsu (dinspre est) cu Rîul Mare. În amonte de pod malul vestic al rîului formează o rîpă. La mai puţin de 100 m după pod drumul se bifurcă. Spre est continuă drumul pe pîrîul Tunsu. Drumul pe Rîul Mare coteşte la dreapta, spre sud-est, străbătînd mai întîi o regiune cu pajişti, apoi o pădure de foioase amestecată cu multe conifere, după care drumul trece iar pe malul vestic al rîului. Valea este acum ceva mai îngustă, dar puţin mai sus avem impresia că se mai lărgeşte. Pe dreapta drumului întîlnim un izvoraş şi o masă cu două bănci ce ne invită la un popas. Mai sus se întîlneşte încă un izvoraş, tot în dreapta drumului dar ceva mai retras în pădure. După 50 m de la al doilea izvoraş drumul se bifurcă, ramura stîngă continuînd înainte prin pădure. Drumul nostru coteşte la dreapta şi trece pe la cabana de muncitori din Dosul Măgurii, care rămîne în dreapta drumului. După cabană drumul coteşte din nou spre dreapta descriind o serpentină largă, apoi face o buclă tot spre dreapta traversînd Pîrîul Blejeniei care curge dinspre vest, de sub curmătura omonimă. În nordul curmăturii se ridică dealul Măgura Mică (902 m). Prin Curmătura Blejeniei trecea poteca turistică de la Glăjăria din Valea Porumbăcelului spre cabana Negoiu. După ce s-a construit drumul forestier pe Rîul Mare a fost deschisă o variantă a potecii turistice care urca din drum, în serpentine, pe coasta din partea sudică a Pîrîului Blejeniei şi mai sus întîlnea poteca ce urca de la Glăjărie. Acum toată această regiune este năpădită de vegetaţie.

Continuăm pe drum în urcuş lin. Valea se îngustează din ce în ce mai mult. După cca 18 km de la staţia C.F.R. Porumbacu ajungem la cariera de marmură (cca 860 m), care nu mai este în exploatare. Puţin mai sus drumul trece pe malul estic al Rîului Mare şi continuă pînă la punctul de naştere al acestuia, confluenţa pîraielor Şerbota şi Sărata (930 m). Drumul traversează pîrîul Sărata pe malul sudic şi îl însoţeşte pe acest mal spre est pe o distanţă de 300 m, apoi se întoarce spre dreapta (la cot magazie intermediară a cabanei Negoiu) şi, urcînd spre sud-vest, traversează creasta Piciorului Şerbotei după care continuă încă 700 m spre sud, pe deasupra pîrîului Şerbota.

Distanţa de cca 20 km de la staţia C.F.R. Porumbacu pînă la capătul drumului forestier se parcurge pe jos în 6 ore.

De la capătul drumului forestier prindem poteca marcată cu triunghi albastru, care urcă spre stînga în serpentine, îndepărtîndu-se destul de repede de firul apei. Mai sus poteca ia direcţia sud şi urmează versantul vestic al Piscului Şerbotei pînă întîlneşte într-un cot de serpentină vechea potecă de la glăjărie, ce urcă pe sub cascada Şerbota. De aici urmăm poteca din stînga, în urcuş lin, şi după cinci cotituri ajungem la Cabana Negoiu (1546 m).

Timp de parcurs de la capătul drumului forestier la cabana Negoiu: 2 ore.