PIATRA PRÎNZULUI – STRUNGA CIOBANULUI – PORTIŢA CĂLŢUNULUI

Marcaj: cruce roşie. Timp de parcurs: 2 ore. Urcuş: 289 m; coborîş 180 m. Traseul evită trecerea peste vîrful Negoiu. Accesibil vara.

De la Piatra Prînzului (cca 2120 m) pornim spre est-sud-est urmînd marcajul cruce roşie care urcă prin căldarea estică a Sărăţii şi, destul de repede, ajungem sub hornul vestic al Strungii Ciobanului. Urcăm acest horn care ne scoate în şaua îngustă numită Strunga Ciobanului (2308 m), din creasta Piscului Sărăţii (Muchia Sărăţii).

Timp de mers de la plecare pînă în strungă: 1/2 oră.

De aici ne angajăm în coborîrea hornului estic, mai îngust decît cel vestic, şi, în continuare, coborîm în serpentine strînse conul de la baza lui, presărat cu grohotiş şi iarbă. Continuăm coborîrea spre est-sud-est prin căldarea laterală vestică a Laitei, numită de turişti Căldarea Ciobanului. Trecem pe sub stîncile din partea dreaptă a căldării, cu straturi înclinate la verticală, apoi printre blocuri mari de piatră, după care traversăm un vîlcel înclinat, cu stînci umede (periculos în perioada de îngheţ!). Ne abatem spre sud-est şi foarte curînd traversăm un pîrîiaş, lăsînd pe dreapta un picior scurt, stîncos şi abrupt al muntelui Laita, care urcă în vîrful Negoiu (2535 m). Urmăm marcajul cruce roşie spre sud străbătînd partea vestică, mai puţin înclinată a Căldării Laitei, formată din stînci rotunjite de gheţari. Spre sud-est, peste căldare, ne impresionează versantul nordic, abrupt, al crestei principale, în spatele căruia se ridică peretele întunecat al Călţunului. În dreapta noastră, mai sus, rămîn vîrful Negoiu, Strunga Dracului, Vîrful dintre Strungi şi Strunga Doamnei. Către fundul Căldării Laitei cotim spre sud-est şi, la marginea pînzei de grohotiş de sub cota 2418, întîlnim poteca de creastă, marcată cu bandă roşie. Marcajul cruce roşie se termină în acest punct. Traversînd grohotişul spre stînga, cam pe curba de nivel, după 250 m ajungem în Portiţa Călţunului (2229 m). De aici putem ajunge la cabana de la lacul Bîlea, în 31/2 ore, urmînd traseele C6 şi N26 în sens invers.