CABANA NEGOIU – ŞAUA SCARII

Marcaj: cruce albastră. Timp de parcurs: 21/2 ore. Urcuş: 650 m; coborîş: 50 m. Traseu de vară.

Din faţa clădirii principale a cabanei Negoiu (1546 m) pornim spre sud pe poteca ce ocoleşte prin stînga dîmbul dintre cele două clădiri si, la ramificaţia din faţa cabanei vechi, lăsăm în stînga poteca marcată cu triunghi albastru care urcă la vîrful Negoiu prin Căldarea Sărăţii, iar noi urmăm poteca din dreapta marcată cu semnele cruce albastră, bandă albastră şi punct roşu, care urcă uşor spre sud-sud-vest, pe versantul vestic al Piscului Şerbotei.

După o jumătate de kilometru se ramifică spre stînga poteca marcată cu bandă albastră care urcă spre vîrful Şerbota. Poteca bătătorită, însoţită de semnele cruce albastră şi punct roşu începe curînd să coboare în serpentine spre Valea Şerbotei. După ieşirea din pădure traversăm pîrîul pe deasupra pragului glaciar cu renumita cascadă a Şerbotei. Urcînd puţin pe partea vestică a apei ajungem la ramificaţia spre dreapta a potecii spre cabana Bîrcaciu, însoţită de marcajul punct roşu.

Timp de mers de la cabana Negoiu pînă aici – 20 minute.

De la ramificaţie urmăm mai departe poteca marcată cu cruce albastră, pe partea vestică a văii glaciare, lăsăm în dreapta urmele fostei stîne a Şerbotei şi urcăm susţinut spre sud-sud-vest. Depăşim un mic prag glaciar apoi cotim spre vest şi urcăm pragul glaciar din gura căldării vestice. În continuare, urcăm prin căldarea vestică – numită şi Căldarea de către Puha – în direcţia sud-vest, depăşind încă un prag glaciar. Deasupra acestuia schiţăm o deviere spre sud, în direcţia vîrfului vestic, stîncos, al Muscelei Scării, trecînd pe lîngă nişte izvoare (aprovizionare cu apă!), apoi executăm o întoarcere spre vest şi, urcînd o culmioară ajungem în creasta Muchiei Puha. Urmăm versantul vestic al muchiei spre sud, pentru a evita creasta stîncoasă. Spre vest se întinde căldarea superioară a Porumbăcelului (numită şi Căldarea Puha), traversată de o veche potecă pastorală nemarcată (Plaiul Ţării) care se ramifică din poteca noastră. Curînd traversăm muchia pe partea estică şi, după urcarea unui scurt horn pietros, ajungem în partea vestică a Şeii Scării (2146 m). Aici, marcajul cruce albastră – care continuă spre sud, coborînd în Căldarea Scării – se încrucişează cu marcajul bandă roşie, care însoţeşte creasta principală.

Din Şaua Scării se poate ajunge spre vest, în 5 ore, la cabana Suru, urmînd traseul C8 şi traseul N37 în sens invers.