CABANA BÎRCACIU – CABANA NEGOIU

Marcaj: punct roşu. Timp de parcurs: 21/2 ore. Urcuş: 250 m; coborîş: 254 m. Traseu de legătură între cabane, vara uşor, iarna numai pentru drumeţi experimentaţi.

[owm-weather id=”7224″/]

De la cabana Bîrcaciu (1550 m) urcăm pe creastă, prin poiană, în direcţia sud-est şi pătrundem pe culoarul care se formează prin pădure, marcat la început cu punct roşu, cruce roşie şi punct albastru. După 130 m de la cabană părăsim culoarul cu semnele cruce roşie şi punct albastru şi, călăuziţi numai de marcajul punct roşu, cotim la stînga, spre est, urmînd poteca ce se furişează prin pădurea de molid. Ocolim prin sud bazinul Pîrîului Comănesei traversînd cîteva pîrîiaşe apoi urcăm în creasta nordică a muntelui Bîrcaciu. Urmăm culmea spre sud avînd pe o mică porţiune traseu comun cu vechiul Plai al Ţării, ale cărui urme se văd mai greu în această zonă. Părăsim apoi creasta şi trecem pe versantul estic ajungînd la limita superioară a pădurii de unde putem privi silueta zveltă a Negoiului cu Muchia Sărăţii în stînga şi vîrful Şerbota în dreapta, mai în faţă. Din ultimul vîrf se desprinde spre stînga Piscul Şerbotei pe a cărui culme, în zona împădurită, se găseşte cabana Negoiu, ţinta călătoriei noastre. Dincoace de Piscul Şerbotei se vede Muchia Puha despărţită de noi prin Valea Porumbăcelului. Coborîm în Valea Porumbăcelului pe al cărui mal vestic (în dreapta potecii) se află o stînă. Traversăm apa apoi urcăm în creasta Muchiei Puha. Continuăm drumul pe versantul estic al culmii şi, ceva mai departe, traversăm Pîrîul Miezuinei care curge spre stînga în pîrîul Şerbota. Ocolim un picior nord-estic desprins din Muchia Puha apoi traversăm încă un pîrîiaş şi ne apropiem de pîrîul Şerbota în coborîş uşor. După ce lăsăm în dreapta locul fostei stîne a Şerbotei întîlnim, de asemenea pe dreapta, poteca marcată cu cruce albastră care coboară din Şaua Scării. Traversăm pîrîul Şerbota avînd în stînga pragul glaciar cu renumita cascadă (pe care nu o putem vedea de aici) apoi intrăm în pădure şi parcurgem cîteva serpentine în urcuş. Vom evita scurtăturile spre stînga, deoarece acestea trec prin porţiuni dificile. După terminarea serpentinelor ia sfîrşit şi urcuşul. Foarte curînd întîlnim pe dreapta poteca marcată cu bandă albastră care coboară din vîrful Şerbota. Parcurgem ultima jumătate de kilometru a traseului în coborîş usor pe poteca largă şi comodă, însoţită de cele trei marcaje (punct roşu, cruce albastră şi bandă albastră), pînă în creasta Piscului Şerbotei unde, în faţa clădirii vechi a cabanei Negoiu, întîlnim pe dreapta poteca ce coboară de pe vîrful Negoiu (marcaj triunghi albastru). Mergem încă puţin spre nord lăsînd cabana veche în stînga şi, în spatele unui dîmb pe care îl ocolim prin dreapta, ajungem la clădirea principală a cabanei Negoiu (1546 m).

Timp de mers din Valea Şerbotei pînă la cabană – aproape 1/2 oră